Byggmesterforbundet

Uavhengige kontrollører

Finn kontrollør

Finn kontrollør

Finn uavhengig kontrollør

Fra 1. januar 2013 ble det innført krav om uavhengig kontroll for søknadspliktige tiltak i alle tiltaksklasser. Her finner du oversikt over foretak som utfører slik kontroll. Du kan søke opp bedrifter i ditt område.

Registrer kontrollforetak

Registrer kontrollforetak

Registrering av kontrollforetak

Byggmesterforbundet har opprettet dette registeret slik at alle som skal ha utført uavhengig kontroll, enkelt kan finne fram til foretak som utfører dette. Alle foretak som tilbyr uavhengig kontroll oppfordres til å registrere seg her. Oppføring i registeret er kostnadsfritt.

Reglene om uavhengig kontroll er gitt i plan- og bygningsloven (pbl) kap. 24 og byggesaksforskriften (SAK10) kap. 14. Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) har laget en Veiledning til uavhengig kontroll som beskriver anbefalt gjennomføring av kontrollen.

Foretakene som har registrert seg i registeret, har selv ansvar for at de opplysninger som er oppgitt er korrekte.